Nieuws & Waarschuwingen

Modernisering van de overnameregelgeving

Persbericht
News article
05/10/2018

Op 5 oktober 2018 werd in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit gepubliceerd dat o.a. wijzigingen aanbrengt in het overnamebesluit (koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen) en in het uitkoopbesluit (koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare uitkoopbiedingen), met het oog op de modernisering van deze teksten.

Voor de vennootschappen waarvan effecten met stemrecht tot de handel op Euronext Growth of Euronext Access zijn toegelaten, wordt de drempel voor een verplicht bod opgetrokken van 30% tot 50%.

Voor emittenten van schuldinstrumenten die een terugkoopbod op hun (eigen) genoteerde schuldinstrumenten doen, wordt de prospectusplicht afgeschaft en vervangen door de verplichting om een door de FSMA goedgekeurde mededeling openbaar te maken.

De definities van de begrippen ‘kredietinstelling’ en ‘beursvennootschap’ worden versoepeld zodat o.a. de garantie dat de voor de verwezenlijking van het bod vereiste middelen beschikbaar zijn, zal kunnen worden geleverd door alle kredietinstellingen of beursvennootschappen die in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd.

De regeling met betrekking tot de melding, tijdens de biedperiode, van bepaalde effectentransacties aan de FSMA wordt eveneens versoepeld. Zo moeten bijvoorbeeld de personen die effecten met stemrecht van de bieder houden niet langer meldingen doen.

Het uitkoopbesluit wordt in zijn geheel gemoderniseerd en aangepast om rekening te houden met de jurisprudentiële beslissingen die sinds 2007 inzake openbare uitkoopbiedingen zijn genomen. De regels van het overnamebesluit die handelen over de openbare overnamebiedingen uitgebracht door een bieder die de doelvennootschap controleert, worden bovendien in overeenstemming gebracht met de wijzigingen die in de overeenstemmende bepalingen van het uitkoopbesluit worden aangebracht.

De wet van 11 juli 2018 wijzigde reeds artikel 33 van de overnamewet dat over reclame handelt. De ‘Andere documenten en berichten die betrekking hebben op een openbaar bod’ worden niet langer gelijkgesteld met reclame, waardoor zij niet meer door de FSMA moeten worden goedgekeurd.