search_api_autocomplete
Home

Moratorium op de commercialisering van bijzonder ingewikkelde financiële producten

Nieuws

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) roept de financiële sector op aan particuliere beleggers geen gestructureerde producten te commercialiseren die als bijzonder ingewikkeld beschouwd worden. Distributeurs die het vrijwillige moratorium onderschrijven, verbinden zich ertoe tijdens de duur van het moratorium geen gestructureerde producten te commercialiseren die niet aan de vastgelegde criteria beantwoorden. Deelnemende distributeurs komen in een register bij de FSMA. Het vrijwillige moratorium blijft van kracht tot er nieuwe regels over de commercialisering van gestructureerde producten aan retailbeleggers uitgevaardigd zijn. Dit vrijwillige moratorium is een eerste stap in een proces dat moet leiden tot een transparanter en eenvoudiger productaanbod.

Voor bijkomende toelichting wordt verwezen naar:

Ook beschikbaar zijn een toetredingsformulier en de lijst van distributeurs die tot het moratorium zijn toegetreden.

Vragen over het moratorium kunnen worden overgemaakt aan pro@fsma.be.