search_api_autocomplete
Home

Newsflash voor tussenpersonen: Uitbreiding online-applicatie naar alle tussenpersonen

Persbericht

De FSMA heeft het afgelopen jaar gewerkt aan de uitbreiding van de bestaande online applicatie voor de kredietbemiddelaars en kredietgevers naar de (her)verzekeringstussenpersonen en de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten.
 
Ter voorbereiding hierop werden er in de afgelopen maanden reeds enkele grote stappen gezet. Zo werden de website met FAQs, de modeldocumenten, het stappenplan beroepskennis, en de checklists uitgebreid naar alle tussenpersonen.
 
Begin juni werd reeds een eerste presentatie van het nieuwe systeem gegeven aan de beroepsfederaties.
 
Vanaf het volledig operationeel worden van deze applicatie zal de inschrijvingsprocedure voor alle tussenpersonen en kredietgevers volledig online verlopen. Het beheer van het dossier na de goedkeuring van de aanvraag, verloopt daarna eveneens volledig online.
 
Met deze gebruiksvriendelijke en veilige online applicatie zal de FSMA haar dienstverlening naar de tussenpersonen en de gereglementeerde ondernemingen aanzienlijk kunnen verhogen. De ervaring met de aanvragen voor kredietbemiddeling leert de FSMA in ieder geval dat de online applicatie zorgt voor een vlottere behandeling van aanvragen.

Lees meer in onze Newsflash.