search_api_autocomplete
Home

Nieuwe regels voor reclame voor virtuele munten treden in werking

Persbericht
Crypto

De FSMA heeft op 5 januari 2023 een reglement uitgevaardigd dat de commercialisering van virtuele munten bij consumenten omkadert. Het reglement is goedgekeurd bij koninklijk besluit van 8 februari 2023 (Belgisch Staatsblad van 17 maart 2023). Het is deze woensdag 17 mei 2023 in werking getreden.

Het reglement legt verschillende verplichtingen op, waaronder:

  • inhoudelijke regels, zodat de reclame niet misleidend of onjuist zou zijn;
  • verplichte vermeldingen, waaronder meer bepaald ‘Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico.’, alsook een langere waarschuwing waarin de voornaamste risico’s van beleggen in virtuele munten worden overlopen;
  • de verplichting om alle reclame die gebruikt zal worden bij een massacampagne ten minste 10 dagen voor verspreiding ter kennis te brengen van de FSMA, in de vorm waarin ze zal worden verspreid.

Vanaf 17 mei 2023 moet elke nieuwe reclame die in België wordt verspreid in het kader van de commercialisering van virtuele munten bij consumenten deze vereisten naleven, ongeacht het kanaal van verspreiding (bijv. sociale media, internetsites, fysieke drager).

Het reglement voorziet in een overgangsregime voor reclame waarvan de verspreiding reeds is gestart voor de inwerkingtreding van het reglement. Deze reclame moet tegen 17 juni 2023 in overeenstemming worden gebracht met het reglement. De gevallen die geviseerd worden door dit overgangsregime zijn met name websites of mobiele applicaties van dienstverleners om transacties te verrichten op een platform en die reeds verspreid waren op 17 mei 2023.

Meer informatie over het reglement en over de praktische modaliteiten kan hier gevonden worden.