search_api_autocomplete
Home

Nieuwsbrief aan de AML compliance officers: Strijd tegen het witwassen van geld en financiering van terrorisme ('SWG/FT')

Nieuws
Nieuwsbrief: de woorden FSMA News en het logo van de FSMA met op de achtergrond de FSMA-gebouwen

In deze nieuwe editie van de AMLCO-nieuwsbrief vestigt de FSMA uw aandacht op de mededeling van de CFI over haar nieuwe webportaal voor de meldingen van verdachte verrichtingen. De FSMA deelt u ook mee dat de Europese Bankautoriteit ('EBA') haar richtlijnen over risicogebaseerd toezicht en haar richtlijnen over risicofactoren heeft herzien om rekening te houden met opkomende risico's in de virtuele activasector. De FSMA houdt met deze richtlijnen rekening in haar risicogebaseerd toezicht. De richtlijnen over risicofactoren zijn ook op u van toepassing en u moet alles in het werk stellen om ze na te leven. Tot slot kondigt de FSMA de lancering van haar vragenlijst 2024 aan over de voorkoming van WG/FT en herinnert u er onder de rubriek 'diversen' aan dat u als onderworpen entiteit elektronische toegang hebt tot het UBO-register.

  • Nieuw 'goAML' portaal voor de meldingen van verdachte verrichtingen aan de CFI
  • Wijzigingen van twee EBA richtsnoeren om met specifieke risico’s in de virtuele activasector rekening te houden
  • Periodieke vragenlijst 2024 over de voorkoming van WG/FT
  • Divers 
    • Uw toegang tot het UBO-register als onderworpen entiteit
    • Een woord over AML/CFT-colleges
    • Beoordeling van België door FATF