Nieuws & Waarschuwingen

Nieuwsbrief: AML – Jaarlijks activiteitenverslag en animatiefilms

Nieuws
News article
18/12/2020

AML – Jaarlijks activiteitenverslag

In haar Mededeling FSMA_2020_12 van 6 oktober 2020 biedt de FSMA de AMLCO’s van entiteiten die onderworpen zijn aan de wet van 18 september 2017 (de ‘AML-wet’) een praktische leidraad om hun jaarlijks activiteitenverslag op te stellen. In deze leidraad wordt een overzichtelijke en allesomvattende structuur aangereikt aan de hand waarvan de AMLCO’s dit verslag kunnen opstellen.

In het verslag moet welbepaalde concrete informatie worden opgenomen over de stappen die het voorbije jaar binnen de entiteit zijn ondernomen om witwassen van geld en financiering van terrorisme ('WG/FT') te bestrijden.

ANIMATIEFILMS VOOR EEN BETER BEGRIP VAN DE AML-WETGEVING

Hoewel de AML-wetgeving beslist niet nieuw is, blijft ze regelmatig opduiken in de pers. Ze moet immers nauwgezet worden toegepast om witwassen van geld en financiering van terrorisme op een doeltreffende manier te bestrijden.

Om de verzekeringstussenpersonen daarin bij te staan, heeft de FSMA hierover een aantal animatiefilms gemaakt. Die zijn bestemd voor verzekeringstussenpersonen die onder deze wetgeving vallen, m.a.w. de niet-exclusieve verzekeringstussenpersonen die actief zijn in levensverzekeringen.