Nieuws & Waarschuwingen

Nieuwsbrief: De IDD-richtlijn: Nieuwe vereisten inzake beroepskennis in de verzekeringssector

Nieuws
News article
26/06/2019

Op 28 december 2018 trad de wet van 6 december 2018 tot omzetting van de Insurance Distribution Directive (IDD) in werking. Deze Europese richtlijn bevat nieuwe regels voor de distributie van verzekeringen. De FSMA publiceert dit jaar een aantal Nieuwsbrieven die u informeren over de belangrijkste wijzigingen voor verzekeringstussenpersonen. Deze Nieuwsbrief bevat informatie over de nieuwe vereisten inzake beroepskennis voor de personen die bepaalde functies uitoefenen bij een tussenpersoon of bij een verzekeringsonderneming.

  • Examens: modules in plaats van een examen per verzekeringstak
  • Statuut van ‘PCP in opleiding’: ook in verzekeringen
  • Bijscholing: minimum 15 uur per jaar
  • Praktijkervaring: minimum 6 maanden