search_api_autocomplete
Home

Nieuwsbrief: harmonisatie van de voorwaarden voor de inschrijving en het behoud van die inschrijving in de verschillende registers voor financiële bemiddeling

Nieuws
Nieuwsbrief: de woorden FSMA News en het logo van de FSMA met op de achtergrond de FSMA-gebouwen

De FSMA streeft een zo groot mogelijke harmonisatie na van de voorwaarden voor
inschrijving en uitoefening van financiële bemiddelingsactiviteiten, met name verzekeringsdistributie, kredietbemiddeling (in consumenten- en hypothecair krediet) en bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten.


Zo wil zij de administratieve en reglementaire verplichtingen voor de financiële tussenpersonen eenvoudiger en duidelijker maken.


Daartoe brengt het koninklijk besluit van 12 december 2021, een aantal wijzigingen aan in het statuut van de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten en de kredietbemiddelaars.


Die wijzigingen zijn vooral ingegeven door wijzigingen die met de omzetting van de IDD-richtlijn zijn ingevoerd bij de verzekeringstussenpersonen. De voornaamste wijzigingen zijn:

  • de invoering van het statuut ‘PCP in opleiding’ voor alle tussenpersonen;
  • de invoering van het statuut van ‘subagent in opleiding’ in verzekeringen;
  • de toekenning van bepaalde vrijstellingen inzake beroepskennis;
  • de aanpassing van de vereisten inzake geregelde bijscholing;
  • een beschrijving van de inhoud van het inschrijvingsdossier.

Mogelijk wordt er in een volgende fase een verdere harmonisering doorgevoerd.

Lees meer in onze Nieuwsbrief ...