Nieuws & Waarschuwingen

Nieuwsbrief: Strijd tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme

Nieuws
News article
08/07/2020

Vaststellingen na inspecties bij kredietgevers.

In 2019 heeft de FSMA inspecties verricht bij een aantal kredietgevers.

Daarbij was het in de eerste plaats de bedoeling om het organisatorisch kader te beoordelen (gedragslijnen, procedures en interne-controlemaatregelen) dat door de kredietgevers is opgezet om te voldoen aan hun verplichtingen in de strijd tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme (‘SWG/FT’), als opgelegd door de witwaswet en het FSMA-reglement van 3 juli 2018.

De FSMA heeft per inspectie een afzonderlijk verslag opgesteld voor de kredietgever waarin de FSMA administratieve maatregelen heeft uitgevaardigd en heeft aangegeven binnen welke termijn de kredietgever de tekortkomingen moet verhelpen. De betrokken kredietgevers hebben alle feiten erkend en de nodige stappen ondernomen om aan de uitgevaardigde bevelen te voldoen. Deze worden voortdurend opgevolgd door de FSMA.