Nieuws & Waarschuwingen

Nieuwsbrief: Strijd tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme

Nieuws
News article
14/07/2020

Inschrijvings- en bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden voor de bemiddelingsactiviteit in bank- en beleggingsdiensten.

Deze nieuwsbrief gaat kort in op de belangrijkste bevindingen van de inspecties die in 2019 bij makelaars in bank- en beleggingsdiensten zijn uitgevoerd. Deze inspecties betroffen de naleving van sommige bepalingen van de wet over de strijd tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme (de zogenaamde “AML-wet”), enerzijds, en over de inschrijvings- en bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden voor de bemiddelingsactiviteit in bank- en beleggingsdiensten waarvan sprake in de desbetreffende wetgeving (hierna “de wet van 22 maart 2006”), anderzijds.