search_api_autocomplete
Home

Nieuwsbrief: Verlenging van de overgangsperiode van de oude erkende examens per verzekeringstak

Nieuws

Door de huidige gezondheidscrisis is een groot deel van de examensessies in de verzekeringssector opgeschort.

Daarom is beslist om de kandidaten die voor 31 december 2020 voor de oude erkende examens per verzekeringstak zijn ingeschreven, drie maanden extra tijd te geven om voor die examens te slagen.

Deze mededeling FSMA_2020_18 heeft betrekking op de personen die vóór 31 december 2020 voor een of meer erkende examens per verzekeringstak zijn ingeschreven. Zij kunnen zich beroepen op het feit dat zij tussen 1 januari tot en met 31 maart 2021 voor dat(die) examen(s) zijn geslaagd, om aan te tonen dat zij over de vereiste beroepskennis beschikken.

Het nieuwe examensysteem op basis van modules zal daarentegen wel degelijk in werking treden op 1 januari 2021.