Nieuws & Waarschuwingen

Nieuwsbrief: Voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme - Definieer uw organisatorisch kader

Nieuws
News article
04/07/2019

De toepassing van een risicogebaseerde benadering in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme ('SWG/FT') is een proces dat uit 4 opeenvolgende stappen bestaat. Deze Nieuwsbrief viseert de definitie van het organisatorisch kader.

Deze Nieuwsbrief herhaalt de belangrijkste verplichtingen die de SWG/FT-reglementering oplegt inzake organisatie en interne controle. Die verplichtingen worden gedetailleerd toegelicht in circulaire FSMA_2019_12.