search_api_autocomplete
Home

Omzetting Shareholders Rights Directive

Nieuws

Deze mededeling FSMA_2020_07 vestigt de aandacht van de IBP’s op een aantal nieuwe wettelijke verplichtingen als gevolg van de wet van 28 april 2020 tot omzetting van richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende diverse bepalingen inzake vennootschappen en verenigingen.

Deze nieuwe transparantieverplichtingen vragen de onmiddellijke aandacht van de IBP’s.