Nieuws & Waarschuwingen

Openbaar uitkoopbod van ORA Traders Group BV op de aandelen van Option Trading Company NV

Persbericht
News article
17/08/2017

KENNISGEVING BEKENDGEMAAKT DOOR DE FSMA MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE UITKOOPBIEDINGEN

De FSMA maakt, met toepassing van artikel 7 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare uitkoopbiedingen, de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig artikel 3 van voornoemd besluit, op 16 augustus 2017 heeft ontvangen met betrekking tot het voornemen van ORA Traders Group BV (besloten vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel te Naritaweg 127, 1043 BS Amsterdam, Nederland) om een openbaar uitkoopbod uit te brengen op alle aandelen van de vennootschap Option Trading Company NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Joseph Stevensstraat 7, 1000 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0472.122.457), die nog niet in haar bezit zijn, zijnde 145.466 aandelen (of 4,71% van het kapitaal), tegen 0,55 EUR per aandeel.

Het verslag van de onafhankelijke expert, dat overeenkomstig artikel 6 van het besluit werd opgesteld, wordt kosteloos verkrijgbaar gesteld voor het publiek op de website van Option Trading Company NV (www.optiontrading.be).

De houders van effecten waarop het bod slaat, beschikken, conform artikel 10, eerste lid van het besluit, na de openbaarmaking van deze kennisgeving en van het verslag van de onafhankelijke expert, over een termijn van vijftien werkdagen om de FSMA hun eventuele bezwaren bij het bod mee te delen. Deze termijn loopt af op 8 september 2017.

De eventuele bezwaren kunnen gericht worden aan de FSMA, Toezicht op de genoteerde vennootschappen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, per brief of per e-mail (soc.fin@fsma.be).