search_api_autocomplete
Home

Overlijden van de heer Walter baron Van Gerven

Persbericht

Met diepe droefheid heeft de FSMA kennis genomen van het overlijden van de heer Walter baron Van Gerven, erevoorzitter van de toenmalige Bankcommissie. De heer Van Gerven overleed op 8 juli 2015 op 80-jarige leeftijd.

De heer Walter Van Gerven is in 1982 voorzitter geworden van de Bankcommissie en is die functie blijven uitoefenen tot hij in 1988 werd aangesteld tot advocaat-generaal bij het Hof van Justitie in Luxemburg.

Tijdens zijn welgevulde loopbaan heeft de heer Van Gerven talrijke functies en mandaten vervuld. Hij was onder meer advocaat, hoogleraar en vice-rector van de KU Leuven. Hij was lid van het college van experten dat in 2009 de bijzondere parlementaire commissie bijstond die belast was met het onderzoek naar de financiële en bankcrisis.

Op internationaal vlak was hij gedurende zes jaar advocaat-generaal bij het Hof van Justitie en in 1999 was hij lid van de onafhankelijke commissie van experts die zich boog over de werking van de Europese Commissie. Hij publiceerde talrijke juridische standaardwerken en wetenschappelijke artikelen. In 1993 werd hij uit erkentelijkheid voor de vele diensten die hij aan het land had bewezen, in de adelstand verheven met de titel van Baron.

De FSMA zal hem dankbaar blijven gedenken als voorzitter van haar voorganger, de Bankcommissie, die tijdens zijn ambtsperiode de instelling met vastberadenheid leidde. Ruim zes jaar hebben de toenmalige Bankcommissie en haar medewerkers gedeeld in zijn vakkundig inzicht en zijn efficiënte aanpak in economische en financiële problemen. Mede dankzij zijn multidisciplinaire vorming vermocht hij de problemen steeds met objectiviteit en sereniteit te benaderen.

Baron Van Gerven zal in de herinnering blijven voortleven, niet alleen om zijn onbetwistbare professionele kwaliteiten maar ook om zijn buitengewone intelligentie, zijn Europese blik en zijn grote menselijke kwaliteiten.