search_api_autocomplete
Home

Pedagogische brochures over de regels voor de distributie van verzekeringsproducten

Persbericht

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) stelt twee nieuwe pedagogische brochures ter beschikking van de sector en de consumenten. De brochures geven toelichting bij de regels van de Europese IDD-richtlijn, die de distributie van verzekeringsproducten omkadert. Ze bieden de klanten een beter inzicht in de mechanismen die de IDD-richtlijn invoert om hun belangen veilig te stellen wanneer zij verzekeringsproducten zonder of met een beleggingscomponent kopen.

In 2020 publiceerde de FSMA een eerste pedagogische brochure met een samenvatting van de regels van de MiFID I en de MiFID II-richtlijn[1]. Bedoeling van die brochure was de consumenten beter vertrouwd te maken met hun rechten en met de plichten van de ondernemingen die hun beleggingsdiensten verstrekken. Vandaag publiceert de FSMA twee nieuwe informatiebrochures, waarin de distributie van verzekeringsproducten centraal staat.

De Europese IDD-richtlijn (Insurance Distribution Directive) bevat een reeks regels om de klanten een betere bescherming te bieden bij de distributie van verzekeringsproducten. Vandaag publiceert de FSMA twee brochures over die Richtlijn. De eerste, getiteld 'IDD-richtlijn: regels in het belang van de klanten. Focus op verzekeringsproducten zonder beleggingscomponent', vat de regels samen die gelden voor verzekeringsproducten in de klassieke zin van het woord.

De IDD-richtlijn bevat ook bijkomende vereisten die enkel gelden voor verzekeringen met een beleggingscomponent (Insurance Based Investment Products of IBIP’s). Die producten komen aan bod in een afzonderlijke brochure, getiteld 'IDD-richtlijn: regels in het belang van de klanten. Focus op verzekeringen met een beleggingscomponent'.

Elke brochure geeft toelichting bij de verschillende verplichtingen die de distributeurs van de betrokken producten moeten naleven, zowel voor het sluiten van een verzekeringsovereenkomst als tijdens de looptijd ervan. De brochures spelen in op de behoeften van zowel de verzekeringssector als de consumenten, bevestigt Jean-Paul Servais, de Voorzitter van de FSMA: 'Als toezichthouder is de FSMA meer dan alleen een waakhond. Toezicht en beteugeling maken natuurlijk deel uit van haar hoofdopdrachten, maar daarnaast wil zij de sectorspelers ook begeleiden. Ze doet dat door hen duidelijke informatie te bezorgen die hen in staat stelt hun verschillende verplichtingen beter te begrijpen en te assimileren. Parallel daarmee wil de FSMA ook de consumenten toegankelijke informatie verschaffen, zodat ze weten wat hun rechten op verzekeringsvlak zijn. Deze twee nieuwe brochures beantwoorden volledig aan de eisen van beide doelgroepen.'

 


[1] MiFID is de afkorting van Markets in Financial Instruments Directive, de Europese Richtlijn betreffende markten voor financiële diensten. MiFID I en MiFID II zijn Europese wetgevende teksten die respectievelijk in 2007 en 2018 in werking zijn getreden. Zij regelen de diensten die gereglementeerde ondernemingen verstrekken met betrekking tot financiële instrumenten.