search_api_autocomplete
Home

Persbericht over de heropening van de notering van Asit

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 78 VAN DE WET VAN 21 NOVEMBER 2017

De notering van het financieel instrument ASIT, ISIN BE0974289218, wordt hernomen op Euronext Brussel op 15-10-2020 om 9:00 CET.