search_api_autocomplete
Home

Persbericht over de schorsing van de notering van Care Property Invest

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 78 VAN DE WET VAN 21 NOVEMBER 2017

De notering van het financieel instrument Care Property Invest , ISIN BE 0974273055, wordt geschorst op Euronext Brussel op 17/11/2021 vanaf 09:00 CET in afwachting van de publicatie van een persbericht.