search_api_autocomplete
Home

Persbericht over de schorsing van de notering van Fountain

Persbericht
Schorsing van een aandeel: voorstelling van een beurskoers met grafieken en cijfers

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 78 VAN DE WET VAN 21 NOVEMBER 2017

De notering van het financieel instrument Fountain, ISIN BE0003752665, wordt geschorst op Euronext Brussel op 21/06/2022 vanaf 11:30 CET in afwachting van de publicatie van een persbericht.