search_api_autocomplete
Home

Persbericht over de schorsing van de notering van Ter Beke

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 78 VAN DE WET VAN 21 NOVEMBER 2017

De notering van het financieel instrument Ter Beke, ISIN BE0003573814, wordt geschorst op Euronext Brussel op 07/10/2021 vanaf 09:00 CET in afwachting van de publicatie van bijkomende informatie met betrekking tot de aangekondigde transactie.