search_api_autocomplete
Home

Publicatie halfjaarlijkse financiële verslagen beter gespreid

Persbericht

De nieuwe regels voor de openbaarmaking van het halfjaarlijks financieel verslag van beursgenoteerde vennootschappen hebben geleid tot de beoogde betere spreiding van die openbaarmakingen en een vermindering van het grote aantal publicaties tijdens de laatste dagen van augustus.

In mei 2014 trad een koninklijk besluit[1] in werking dat tot doel had de verplichtingen van genoteerde vennootschappen inzake periodieke informatieverstrekking te verlichten. Dat koninklijk besluit was de omzetting van een Europese richtlijn[2].

Zo beschikken genoteerde vennootschappen opnieuw over een termijn van drie in plaats van twee maanden om hun halfjaarlijks financieel verslag openbaar te maken.

De verlenging van de termijn had onder meer tot doel te komen tot een betere spreiding in de tijd van de openbaarmakingen. Dit moest vooral de kleine en middelgrote ondernemingen ten goede komen; zij zouden immers op meer aandacht kunnen rekenen voor hun financieel verslag als zij niet op dezelfde dag zouden publiceren als grotere ondernemingen.

De FSMA heeft vastgesteld dat een groot aantal van de vennootschappen die uiterlijk op 30 september 2014 hun halfjaarlijks financieel verslag 2014 moesten publiceren, die openbaarmaking hebben gedaan rond dezelfde datum als in 2013.

Ongeveer 80 procent van de vennootschappen heeft de halfjaarlijkse informatie over 2014 vóór eind augustus gepubliceerd. Een beperkt aantal vennootschappen (6 procent) heeft de informatie openbaar gemaakt in de eerste helft van september en een goede 13 procent in de tweede helft van september. Slechts zes emittenten hebben op de laatste dag van de termijn gepubliceerd.

Er is dus effectief een betere spreiding in de tijd geweest: het aantal openbaarmakingen gedaan tijdens de periode van 28 tot 31 augustus is met een derde verminderd. Omdat de meeste emittenten hun informatie niet of nauwelijks later openbaar hebben gemaakt, werd er ook geen afbreuk gedaan aan het recht van de beleggers op tijdige informatieverstrekking.

Hetzelfde koninklijk besluit heeft de verplichte kwartaalinformatie afgeschaft. Zoals verwacht blijven vele emittenten op vrijwillige basis kwartaalinformatie openbaar maken. De FSMA heeft ervoor gezorgd dat deze vrijwillig verspreide kwartaalinformatie op STORI[3], de FSMA-databank van informatie van genoteerde vennootschappen, kan worden opgenomen.