search_api_autocomplete
Home

Publicatie jaarverslag en bekendmaking actieplan

Persbericht

Naar aanleiding van de publicatie van het jaarverslag 2009-2010 maakt de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) haar actieplan voor de komende maanden bekend. Dat plan past volledig in de uitbreiding van het gedrags- en producttoezicht door de FSMA.

De FSMA werd op 1 april 2011 opgericht als opvolger van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). Het jaarverslag en het verslag van het directiecomité die vandaag gepubliceerd worden, hebben uitsluitend betrekking op de activiteiten van de voormalige CBFA.

De FSMA heeft een aantal actiepunten vooropgesteld die in de loop van het jaar aan bod zullen komen:

–       Nodeloos ingewikkelde gestructureerde producten: Na de bekendmaking van het vrijwillige moratorium op de commercialisering van nodeloos ingewikkelde gestructureerde producten, start deze zomer een openbare consultatie en komt er eind dit jaar een voorstel van reglement.

–       Nieuwe sanctieprocedure: Er komt een nieuwe procedure om administratieve boetes op te leggen. De nieuwe werkwijze zal efficiënter en sneller zijn en een groter ontradend effect hebben. De uitkomst van alle sanctieprocedures zal bovendien bekendgemaakt worden.

–       De FSMA gaat pistes bestuderen om bij te dragen tot een verdere verhoging van de transparantie van bankrekeningen.

–       Inspecties: er komen systematische 'MiFID'-inspecties door gespecialiseerde teams om te controleren of de financiële-dienstverleners de gedragsregels eerbiedigen.

–       De FSMA gaat voorstellen uitwerken om een statuut te creëren voor 'financial planners' en om de mogelijkheid van 'mystery shopping' mogelijk te maken.

–       Er komt een actieplan over financiële vorming om te bepalen welke rol de FSMA precies gaat spelen en welke concrete initiatieven er ontplooid kunnen worden.

–       De FSMA is volop extra personeel aan het aanwerven. Het gaat vooral om gespecialiseerde profielen.

'Dit actieplan past volledig in de nieuwe missie van de FSMA als gespecialiseerde toezichthouder,' zegt de voorzitter van de FSMA, Jean-Paul Servais. 'We focussen op een strikter toezicht op de regels voor financiële producten en voor het gedrag van financiële dienstverleners. Daarmee dragen we bij tot een betere bescherming van de financiële consument,' aldus Jean-Paul Servais.

De verslagen van de FSMA/CBFA kunnen geraadpleegd worden via de website: www.fsma.be.