Nieuws & Waarschuwingen

Richtsnoeren betreffende risicofactoren in het kader van de prospectusverordening: tenuitvoerlegging door de FSMA

Nieuws
News article
13/11/2019

De richtsnoeren die in dit document aan bod komen, richten zich tot de FSMA, die bevoegd is voor de Prospectusverordening. De richtsnoeren schrijven voor dat de personen die voor het prospectus verantwoordelijk zijn, rekening moeten houden met deze richtsnoeren wanneer zij een prospectus opstellen om in te dienen bij de relevante bevoegde autoriteit. Op deze manier kan de procedure voor de goedkeuring van een prospectus, registratiedocument, universeel registratiedocument, verrichtingsnota en eventuele aanvullingen daarop sneller verlopen.