search_api_autocomplete
Home

Richtsnoeren inzake het verzamelen van gegevens over grootverdieners

Nieuws
Informatie: de letter i, afgebeeld in een blauwgrijze cirkel op een lichtgrijze achtergrond

Met deze circulaire geeft de FSMA, met een survey, invulling aan de in Richtsnoeren EBA/GL/2022 /08 bedoelde gegevensverzameling. Deze gegevensverzameling betreft de natuurlijke personen bij vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies met een totale jaarlijkse beloning van ten minste 1 miljoen euro (de zogenaamde “High Earners”).