search_api_autocomplete
Home

Richtsnoeren over de rol en de verantwoordelijkheden van de SWG/FT-compliance officers

Nieuws
Informatie: de letter i, afgebeeld in een blauwgrijze cirkel op een lichtgrijze achtergrond

Deze richtsnoeren specificeren de rol, taken en verantwoordelijkheden van het leidinggevend orgaan, de hooggeplaatste leidinggevende en de complianceofficer ter bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering (hierna “SWG/FT”), alsook de verwachtingen omtrent de beleidslijnen en procedures voor het beheer van de naleving van de SWG/FT verplichtingen.

De FSMA is van oordeel dat die richtsnoeren de toepassing van sommige bepalingen van de wet van 18 december 2017 en van het FSMA-reglement van 3 juli 2018 preciseren. Daarom heeft zij die richtsnoeren in haar toezichtsbeleid geïntegreerd en er met name gebruik van maken wanneer zij de toereikendheid beoordeelt van de door de onderworpen entiteiten uitgewerkte governanceregeling en compliancefunctie met het oog op de bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering.