search_api_autocomplete
Home

Richtsnoeren voor het gebruik van oplossingen voor de acceptatie van klanten op afstand

Nieuws
Informatie: de letter i, afgebeeld in een blauwgrijze cirkel op een lichtgrijze achtergrond

De richtsnoeren beschrijven de stappen die kredietinstellingen en financiële instellingen moeten nemen wanneer zij oplossingen voor de acceptatie van nieuwe klanten op afstand vaststellen of toetsen, zodat zij voldoen aan hun verplichtingen betreffende klantenonderzoek in het kader van de AML-richtlijn. De gedragslijnen en procedures bij het kiezen van een oplossing voor de acceptatie van klanten op afstand en de procedures voor de beoordeling van de blijvende adequaatheid en betrouwbaarheid van de oplossing worden daarbij verduidelijkt. De richtsnoeren besteden ook aandacht aan de stappen die kredietinstellingen en financiële instellingen moeten nemen wanneer zij een beroep op derden doen en aan de informatie die ze moeten verzamelen voor het klantenonderzoek en de controle van de authenticiteit en integriteit van deze informatie.

De FSMA is van oordeel dat die richtsnoeren de toepassing van sommige bepalingen van de wet van 18 december 2017 en van het FSMA-reglement van 3 juli 2018 preciseren. Daarom zal zij die richtsnoeren in haar toezichtsbeleid integreren met ingang van 2 oktober 2023 en zal zij er onder meer gebruik van maken wanneer zij de toereikendheid beoordeelt van de procedures die de onderworpen entiteiten moeten uitwerken aangaande het gebruik van oplossingen voor de acceptatie van klanten op afstand met het oog op de bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering.