Nieuws & Waarschuwingen

Schikking van 250.000 euro - Baloise Belgium NV

Persbericht
News article
16/12/2019

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van een bedrag van 250.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De aanleiding voor de minnelijke schikking is de samenwerking tussen verzekeringsonderneming Baloise Belgium NV en verzekeringstussenpersonen zonder inschrijving bij de FSMA.

Verzekeringsondernemingen mogen enkel een beroep doen op verzekeringstussenpersonen die bij de FSMA zijn ingeschreven.

Volgens de FSMA heeft Baloise Belgium NV op onrechtmatige wijze een beroep gedaan op de diensten van drie verzekeringstussenpersonen waarvan de inschrijving ambtshalve vervallen was.

De FSMA stelde een substantieel aantal inbreuken vast.

De FSMA maakt het ambtshalve verval van verzekeringstussenpersonen publiek via een wijziging van de 'lijst van de verzekeringstussenpersonen ingeschreven in het register van de FSMA' die zich op haar website bevindt. Om te voldoen aan de wettelijke verplichting waarbij ze uitsluitend een beroep mogen doen op verzekeringstussenpersonen die bij de FSMA zijn ingeschreven, moeten de verzekeringsondernemingen deze lijst en de wijzigingen eraan nakijken.

De FSMA stelde een procedure in tegen Baloise Belgium NV over de samenwerking met de niet-ingeschreven verzekeringstussenpersonen. Tijdens deze procedure informeerde Baloise Belgium NV de FSMA over de samenwerking met ruim 50 andere verzekeringstussenpersonen die niet langer over een inschrijving beschikten.

De procedure van de FSMA mondde uit in een minnelijke schikking.

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokkene meewerkt aan het onderzoek.

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 250.000 euro en een nominatieve publicatie op de website van de FSMA.

 

De volledige tekst van deze minnelijke schikking kan worden geraadpleegd op de website van de FSMA.