Nieuws & Waarschuwingen

Schikking van 60.000 euro - Federale Verzekering

Persbericht
News article
23/12/2019

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van een bedrag van 60.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De aanleiding voor de minnelijke schikking zijn de inbreuken van de verzekeringsondernemingen Federale Verzekering, Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen en Federale Verzekering, Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s op de regelgeving over publiciteit.

De FSMA stelde vast dat bepaalde pagina’s van de website www.federale.be reclame bevatten die niet voldeed aan de reglementaire vereisten inzake minimuminformatie over financiële producten.

De FSMA stelde ook vast dat een pagina van de website www.federale.be niet voldeed aan de reglementaire informatievereisten bij het vermelden van een beloning voor een financieel product.

Federale Verzekering, Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen en Federale Verzekering, Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s traden op als verzekeraar of als gereglementeerd distributeur voor de financiële producten die in maart 2018 deel uitmaakten van de door de FSMA gecontroleerde pagina’s van de website www.federale.be.

De FSMA stelde een procedure in tegen beide verzekeringsondernemingen. Deze procedure mondde uit in een minnelijke schikking.

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokken ondernemingen meewerken aan het onderzoek. De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 60.000 euro en een nominatieve publicatie op de website van de FSMA. Beide verzekeringsondernemingen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het bedrag.

De volledige tekst van deze minnelijke schikking kan worden geraadpleegd op de website van de FSMA.