Nieuws & Waarschuwingen

Schikking van 75.000 euro - Athora Belgium NV

Persbericht
News article
04/12/2019

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van een bedrag van 75.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De aanleiding voor de minnelijke schikking is de samenwerking tussen verzekeringsonderneming Athora Belgium NV, voorheen gekend onder de naam Generali Belgium NV, en verzekeringstussenpersonen zonder inschrijving bij de FSMA.

Verzekeringsondernemingen mogen enkel een beroep doen op verzekeringstussenpersonen die bij de FSMA zijn ingeschreven.

Volgens de FSMA heeft Athora Belgium NV op onrechtmatige wijze een beroep gedaan op de diensten van twee verzekeringstussenpersonen waarvan de inschrijving ambtshalve vervallen was.

De feiten hadden plaats in de periode van december 2017 tot en met februari 2018.

De FSMA maakt het ambtshalve verval van verzekeringstussenpersonen publiek via een wijziging van de 'lijst van de verzekeringstussenpersonen ingeschreven in het register van de FSMA' die zich op haar website bevindt. Om te voldoen aan de wettelijke verplichting waarbij ze uitsluitend een beroep mogen doen op verzekeringstussenpersonen die bij de FSMA zijn ingeschreven, moeten de verzekeringsondernemingen deze lijst en de wijzigingen eraan nakijken.

De FSMA stelde een procedure in tegen Athora Belgium NV over de samenwerking met de niet-ingeschreven verzekeringstussenpersonen. Deze procedure mondde uit in een minnelijke schikking.

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokkene meewerkt aan het onderzoek. De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 75.000 euro en een nominatieve publicatie op de website van de FSMA.

De volledige tekst van deze minnelijke schikking kan worden geraadpleegd op de website van de FSMA.