Nieuws & Waarschuwingen

Schikking van 75.000 euro – Europ Assistance (Belgium) NV

Persbericht
News article
10/01/2020

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van een bedrag van 75.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De aanleiding voor de minnelijke schikking is de samenwerking tussen verzekeringsonderneming Europ Assistance (Belgium) NV en een verzekeringstussenpersoon die de FSMA had geschrapt uit het register van de verzekeringstussenpersonen.

De FSMA maakte de schrapping van de verzekeringstussenpersoon publiek via een wijziging van de 'lijst van de verzekeringstussenpersonen ingeschreven in het register van de FSMA' die zich op haar website bevindt.

Verzekeringsondernemingen mogen enkel een beroep doen op verzekeringstussenpersonen die bij de FSMA zijn ingeschreven. Om te voldoen aan die wettelijke verplichting moeten ze deze lijst en de wijzigingen eraan nakijken.

De FSMA stelde een procedure in tegen Europ Assistance (Belgium) NV over de samenwerking met de niet-ingeschreven verzekeringstussenpersoon. Tijdens deze procedure informeerde Europ Assistance (Belgium) NV de FSMA over de samenwerking met twee andere verzekeringstussenpersonen die niet langer over een inschrijving beschikten.

De procedure van de FSMA mondde uit in een minnelijke schikking.

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokkene meewerkt aan het onderzoek.

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 75.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de FSMA.

De volledige tekst van deze minnelijke schikking kan worden geraadpleegd op de website van de FSMA.