search_api_autocomplete
Home

Schrapping van de inschrijving van 3 verzekeringstussenpersonen op basis van de AML-wet

Persbericht
Informatie: de letter i, afgebeeld in een blauwgrijze cirkel op een lichtgrijze achtergrond

Schrapping van de inschrijving van 3 verzekeringstussenpersonen op basis van de AML-wet omwille van het niet beantwoorden aan de FSMA van de vragen die noodzakelijk zijn voor de bepaling van het risicoprofiel.

Bij beslissing d.d. 27 februari 2024 heeft het directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) 3 verzekeringstussenpersonen geschrapt uit het register van de verzekerings- en nevenverzekeringstussenpersonen. De schrapping houdt het verbod in de gereglementeerde werkzaamheid uit te oefenen en de titel te voeren.

Deze schrapping is te wijten aan het niet beantwoorden van een verzoek om informatie van de FSMA en dit niet tegenstaande de wettelijke verplichting hiertoe ingevolge artikel 99, lid 2 van de wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (« AML-wet »). De betrokken verzekeringstussenpersonen hebben de vragenlijst met betrekking tot de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme niet ingevuld en ingediend en dit ondanks vele herinneringen die naar hen werden verstuurd. De antwoorden op de vragenlijst laten de FSMA toe het risicoprofiel van de tussenpersonen te bepalen. Overeenkomstig artikel 87 § 1 3e lid van de AML-wet heeft de FSMA de wettelijke verplichting ervoor te zorgen dat ze beschikt over de informatie die noodzakelijk is om het risicoprofiel te bepalen. 

De schrapping is gebaseerd op artikel 102, lid 1, 3° van de AML-wet.

Deze schrapping is de laatste stap van de procedure die tegen de betrokken verzekeringstussenpersonen is gestart omwille van het niet beantwoorden van het verzoek om informatie vanwege de FSMA. Bij een eerdere beslissing van het Directiecomité van de FSMA werden de betrokken verzekeringstussenpersonen immers al (gedeeltelijk) geschorst en werd hen hierbij een laatste maal de kans gegeven om de vragenlijst van de FSMA in te vullen: persbericht d.d. 26/01/2024. Aangezien de betrokken verzekeringstussenpersonen niettemin nog steeds hebben nagelaten om het verzoek van de FSMA te beantwoorden, werd hun (gedeeltelijke) schorsing omgezet in een definitieve schrapping.