search_api_autocomplete
Home

Schrapping van de inschrijving van Switch Holding NV als nevenverzekeringstussenpersoon

Nieuws

De FSMA heeft akte genomen van de beslissing van Switch Holding NV om afstand te doen van haar inschrijving in het register van de verzekerings- en nevenverzekeringstussenpersonen, met ingang van 25 maart 2022.

Op 2 maart 2022 heeft de FSMA Switch Holding NV, die ingeschreven is als nevenverzekeringstussenpersoon, verboden om verzekeringsproducten te commercialiseren op Belgisch grondgebied.

Deze beslissing volgde op de bevindingen die tijdens inspecties in verschillende verkooppunten werden gedaan in verband met de niet-naleving van bepaalde wettelijke of reglementaire bepalingen, onder meer op het vlak van de informatieverstrekking aan cliënten en de gedragsregels.