search_api_autocomplete
Home

Sectoroverzicht 2014 Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

Persbericht

De FSMA publiceert het overzicht van de sector van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s) voor het boekjaar 2014. De trends van de vorige jaren worden voortgezet. Zo kennen het balanstotaal en de dekkingsgraden van de verplichtingen een verdere toename in 2014. Ook de verschuiving van pensioentoezeggingen van het type defined benefits naar het type defined contributions zet zich door.

 

De FSMA staat in voor het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening. Jaarlijks publiceert de FSMA een samenvatting van het statistisch materiaal waarover zij beschikt met betrekking tot de IBP’s. Vanaf vandaag is de vijfde editie van dit statistisch overzicht beschikbaar.

De belangrijkste elementen uit het overzicht zijn de volgende:

 

 1. Aantal IBP’s en deelnemers

  Eind 2014 waren er 198 IBP’s, tegenover 207 in 2013. Het aantal deelnemers blijft zo goed als stabiel op 1,478 miljoen in 2014.

 2. Balanstotaal en dekkingsgraden

  Het totale balanstotaal bedroeg eind 2014 23,4 miljard euro, een stijging met 15 procent ten opzichte van een jaar eerder. Deze gevoelige stijging is voornamelijk te danken aan de financiële resultaten. Sinds de financiële crisis is het balanstotaal toegenomen met bijna 88 procent, terwijl de lange termijnverplichtingen tijdens dezelfde periode met slechts 47,5 procent toenamen. De sectorale dekkingsgraad van de lange termijnverplichtingen steeg hierdoor van 101 procent naar 129 procent. Eind 2014 waren er maar 14 IBP’s meer met lopende herstel- of saneringsmaatregelen.

 3. Heterogeniteit

  Er zijn grote verschillen tussen de IBP’s. Zo staat de top 10 grootste IBP’s in voor 46 procent van het totale balanstotaal en 41 procent van alle technische voorzieningen van de sector, terwijl ze slechts 23 procent van het aantal deelnemers in de sector vertegenwoordigen. 87 procent van de actieve deelnemers zit in 12 procent van de IBP's. Daarnaast zijn er vele kleine IBP’s, zowel qua deelnemers als balanstotaal. De meerderheid van de IBP’s (51 procent) beheert minder dan 100 miljoen euro en de 27 procent kleinste IBP’s vertegenwoordigen slechts 1 procent van het balanstotaal van de sector. Daarenboven is 38 procent van de IBP’s goed voor minder dan 1 procent van de deelnemers.

 4. Beleggingen

  De Belgische IBP’s beleggen ongeveer drie vierde van hun activa in instellingen voor collectieve belegging, waarbij het voornamelijk gaat om aandelen- en obligatie-ICB’s. Verder investeren ze rechtstreeks 11 procent in obligaties en 8 procent in aandelen. De (rechtstreekse en onrechtstreekse) beleggingen in obligaties en aandelen bedragen respectievelijk 45 en 41 procent.

   
 5. Toezeggingen

  Het merendeel van de IBP’s beheren nog steeds toezeggingen met één of andere vorm van beloofd rendement. Maar de evolutie naar vaste bijdrage-toezeggingen zette zich ook in 2014 door, zowel op het vlak van de hoogte van verplichtingen als op het vlak van aantal deelnemers. Zo daalde het aandeel in de verplichtingen (technische voorzieningen) van regelingen van het type defined benefits van 77 procent in 2010 naar 70 procent in 2014 en het aandeel in het aantal deelnemers van 31 naar 17 procent. De omgekeerde evolutie doet zich voor bij de regelingen van het type defined contributions: van 7 naar 16 procent in de technische voorzieningen en, frappanter nog, van 12 naar 63 procent in termen van aantal deelnemers. Als verklaring kan verwezen worden naar de nieuwe sectorfondsen die veelal van het type defined contributions zijn.

Naast het sectoroverzicht 2014 zijn ook de jaarrekening en enkele statistieken op sectorniveau beschikbaar op onze website www.fsma.be onder de rubriek “Pensioenen”.