search_api_autocomplete
Home

Stijgend aantal meldingen over aanvullende pensioenen

Persbericht

Consumenten die vragen en bezorgdheden hebben over hun aanvullend pensioen vinden almaar makkelijker de weg naar de FSMA. In 2020 ontving de FSMA 363 meldingen van consumenten, ruim dubbel zoveel als in 2017. De meeste meldingen hadden betrekking op de uitbetaling van het aanvullend pensioen bij pensionering.

Indien een consument met een vraag of een bezorgdheid over een aanvullend pensioen geen soelaas vindt bij zijn werkgever of pensioeninstelling, dan kan hij terecht bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De meeste meldingen van consumenten hadden vorig jaar betrekking op de volgende vijf thema’s:

De meldingen over de uitbetaling van het aanvullend pensioen bij pensionering behelsden diverse vragen en klachten van consumenten. Op welk moment wordt het aanvullend pensioen uitbetaald? Wie zorgt voor de uitbetaling? Kan het aanvullend pensioen vóór pensionering worden afgekocht? Welke informatie moet de pensioeninstelling die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van het aanvullend pensioen geven en wanneer? Welke verschillen bestaan tussen een uitbetaling in kapitaal en in rente?

Daarnaast ontving de FSMA voornamelijk vragen over de gegevens die consumenten over het aanvullend pensioen kunnen raadplegen op de website Mypension.be.

De andere meldingen aan de FSMA hadden betrekking op verschillende kwesties in verband met aanvullende pensioenen. Niettemin zijn er in die groep drie thema-onderwerpen die eruit springen:

  • fiscale en parafiscale vragen[1];
  • vastgoedfinanciering via aanvullende pensioenen[2];
  • insolventie van de pensioeninstelling[3].

De 363 meldingen van consumenten in 2020 is ruim twee keer zo hoog als in 2017. Dit stijgend aantal is wellicht een gevolg van de openstelling van de databank DB2P in december 2016 via Mypension.be. De raadpleging van die informatie zorgt immers voor reflectie en sensibilisering van de consument op het vlak van de opbouw van zijn aanvullende pensioenrechten. 

De meeste vragen of bezorgdheden van consumenten over aanvullende pensioenen komen van werknemers (95 procent). Slechts drie procent van de vragen en bezorgdheden slaat op zelfstandigen.

De FSMA biedt niet alleen een luisterend oor aan pensioenconsumenten. Ook voor professionelen zoals pensioeninstellingen, inrichters, consultants en advocaten is de FSMA een aanspreekpunt. Zij stellen meestal vragen over de interpretatie van de wetgeving en peilen naar het standpunt van de FSMA. In 2020 ontving de FSMA 53 professionele meldingen.

In totaal waren er 416 meldingen van consumenten en professionelen in 2020. Door de forse stijging van het aantal meldingen van consumenten blijft het totale aantal jaar na jaar stijgen.

Vragen en bezorgdheden hebben een belangrijke signaalfunctie voor het toezicht van de FSMA. Ze helpen de FSMA immers bij het identificeren van relevante controleonderwerpen met betrekking tot de naleving van de regels over de aanvullende pensioenen. Bovendien vormen ze een goede aanwijzing voor de nood tot aanvulling van de informatie op haar website.

De FSMA hecht veel belang aan de informatie die ter beschikking wordt gesteld van de pensioenconsument. Om die reden organiseerde de FSMA eind 2020 een consumentenbevraging. Ze peilde naar de tevredenheid van werknemers over de beschikbare informatie over hun aanvullend pensioen. De FSMA maakt de resultaten van die enquête binnenkort bekend.


[1] Aangezien de FSMA niet bevoegd is voor (para)fiscale aangelegenheden met betrekking tot aanvullende pensioenen wordt de consument systematisch naar de juiste instantie (bv. de FOD Financiën voor de fiscaliteit of de Federale Pensioendienst voor de sociale inhoudingen) doorverwezen.

[2] Naar aanleiding van deze vragen/bezorgdheden wordt meer uitleg verschaft aan de consumenten over wat er gebeurt met het aanvullend pensioen wanneer men ervoor kiest het aanvullend pensioen te gebruiken voor de financiering van vastgoed. Consumenten worden daarbij steeds gewezen op de vragen-en antwoordenrubriek die omtrent dit onderwerp op de FSMA-website werd gepubliceerd.

[3] Sommige consumenten maken zich zorgen over de financiële gezondheid van de pensioeninstelling (verzekeraar of pensioenfonds) en de gevolgen hiervan voor hun aanvullend pensioenplan.