search_api_autocomplete
Home

Supervisory statement EIOPA

Nieuws

EIOPA verwacht dat verzekeraars systemische gebeurtenissen mee in overweging nemen tijdens het Product Oversight Governance proces en bij het opstellen van polisvoorwaarden, in het bijzonder bij het opstellen van uitsluitingen.

De omschrijving van de dekking en van de uitsluitingen dient duidelijk te zijn en afgestemd op de behoeften van de doelmarkt.