Nieuws & Waarschuwingen

Tenuitvoerlegging van de prospectusverordening: ontwerp van wet

Nieuws
News article
22/06/2018

Op 12 juni 2018 werd het wetsontwerp tot tenuitvoerlegging van de nieuwe prospectusverordening in Belgisch recht op de website van het Parlement gepubliceerd. Een vorige versie van dit wetsontwerp werd onderworpen aan een consultatie van 24 november 2017 tot 15 januari 2018. Het werd gewijzigd na deze consultatie. De FSMA heeft een mededeling gepubliceerd waarin ze een overzicht geeft van de belangrijkste aspecten van de regeling ingevoerd door het wetsontwerp inzake openbare aanbiedingen en toelating tot de notering.