search_api_autocomplete
Home

Toespraak van de voorzitter van de FSMA tijdens de High-level conference van de Europese Commissie over duurzaamheidsverslaggeving

Nieuws

Op woensdag 6 mei 2021 heeft Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA en ondervoorzitter van IOSCO, het woord genomen op een belangrijke conferentie van de Europese Commissie met 2 000 deelnemers, de ‘High-level conference on a proposal for a Corporate Sustainability Reporting Directive– the way forward’.

Tal van prominenten uit de economische en financiële wereld, waaronder Christine Lagarde, voorzitster van de Europese Centrale Bank, Valdis Dombrovskis, vice-voorzitter van de Europese Commissie, Europees commissielid Mairead McGuinness en verschillende EU-ministers namen deel. Deze internationale conferentie ging onder meer over de ontwerprichtlijn van de Europese Commissie CSRD (Corporate Sustainability Reporting) die moet zorgen voor een betere duurzaamheidsverslaggeving door een groot aantal Europese ondernemingen.

Tijdens deze conferentie voerden verschillende sprekers het woord en zijn paneldiscussies gehouden. Ook Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA, hield een toespraak. Daarin onderstreepte hij onder meer de rol die het financiële stelsel moet spelen bij de transitie naar een duurzamere economie. Hij focuste daarbij op het belang van betrouwbare en duidelijke informatie over duurzaamheid voor zowel de beleggers als de samenleving als geheel. Als ondervoorzitter van IOSCO, de wereldwijde organisatie van beurstoezichthouders, en voorzitter van de Monitoring Board, het orgaan dat het openbaar belang behartigt bij de vaststelling van internationale standaarden inzake verslaggeving door ondernemingen, herinnerde hij eraan dat een nauwe samenwerking tussen de verschillende nationale, Europese en internationale autoriteiten cruciaal is. Daarbij benadrukte hij de belangrijke rol die voor IFRS Foundation, gesteund door IOSCO en de FSB, is weggelegd bij de opstelling van internationale standaarden op het vlak van duurzaamheidsverslaggeving.