search_api_autocomplete
Home

Verbod op de distributie van verzekeringsproducten door Switch Holding NV

Persbericht
Aan de inkom van het FSMA-gebouw hangt een paneel met het logo van de FSMA

Bij beslissing van 2 maart 2022 heeft de FSMA de als nevenverzekeringstussenpersoon ingeschreven vennootschap Switch Holding NV verboden om verzekeringsproducten te commercialiseren op Belgisch grondgebied.

Deze beslissing volgt op de bevindingen die tijdens inspecties in verschillende verkooppunten werden gedaan in verband met de niet-naleving van bepaalde wettelijke of reglementaire bepalingen, met name op het vlak van de informatieverstrekking aan cliënten en de gedragsregels.

Deze beslissing heeft onmiddellijke uitwerking en geldt tot de vastgestelde inbreuken zijn verholpen.