search_api_autocomplete
Home

Verklarende circulaire van het reglement van de FSMA van 16 mei 2017 over de statistische informatie die bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming dienen over te leggen

Nieuws

Deze circulaire preciseert voor de betrokken instellingen voor collectieve belegging de bepalingen van het reglement van de FSMA van 16 mei 2017 over de statistische informatie die bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming dienen over te leggen.