Nieuws & Waarschuwingen

Verplicht openbaar overnamebod door Congra Software Sàrl op Global Graphics plc

Persbericht
News article
29/11/2018

KENNISGEVING OPENBAAR GEMAAKT DOOR DE FSMA MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) maakt, met toepassing van artikel 7, lid 1 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig artikel 5 van voornoemd koninklijk besluit, op 28 november 2018 heeft ontvangen met betrekking tot het uitbrengen door Congra Software Sàrl, een besloten vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 19-21 Route d'Arlon L-8009 Strassen (Luxemburg) en ingeschreven onder het handelsnummer B162896 (de Bieder), van een verplicht openbaar overnamebod op de aandelen uitgegeven door Global Graphics PLC, een besloten vennootschap naar Engels recht en Wales recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2030 Cambourne Business Park, Cambourne, Cambridge, CB23 6DW, Verenigd Koninkrijk en ingeschreven onder het handelsnummer 10872426, wiens aandelen tot de verhandeling zijn toegelaten op de gereglementeerde markt Euronext Brussel.

Zoals aangekondigd door de Bieder op 13 november 2018, is de Bieder – die verbonden is en in onderling overleg handelt met Powergraph BVBA, die 1.640.000 aandelen in Global Graphics PLC bezit (die 14,17 % van de stemrechten vertegenwoordigen) – door het afsluiten van koopovereenkomsten met Johan Volckaerts en Clema Capital Sàrl voor 1.973.068 aandelen in Global Graphics PLC (die 17,04 % van de stemrechten vertegenwoordigen) op basis van de UK City Code on Takeovers and Mergers verplicht om een openbaar overnamebod uit te brengen. Op vandaag bezitten de Bieder en Powergraph BVBA samen 3.745.096 aandelen in Global Graphics PLC (die 32,35 % van de stemrechten vertegenwoordigen).

Het verplicht openbaar overnamebod wordt uitgebracht aan een biedprijs van 4,25 EUR per aandeel, wat dezelfde prijs is als waaraan voormelde koopovereenkomsten hebben plaatsgevonden. Het verplicht openbaar overnamebod strekt zich uit tot alle aandelen van Global Graphics PLC die nog niet in het bezit zijn van de Bieder of van personen die met de Bieder in onderling overleg handelen. De U.K. City Code on Takeovers and Mergers vereist niet dat het verplicht openbaar overnamebod betrekking heeft op de eigen aandelen aangehouden door Global Graphics PLC. Het verplicht openbaar overnamebod zal dan ook enkel betrekking hebben op zulke eigen aandelen in de mate dat ze worden overgedragen aan houders van aandelenopties om te voldoen aan de uitoefening van openstaande, verworven aandelenopties tijdens de duur van het verplicht openbaar overnamebod. Indien alle 104.776 openstaande, verworven aandelenopties worden uitgeoefend, heeft het bod betrekking op een totaal van 7.936.946 aandelen in Global Graphics PLC. Het verplicht openbaar bod is onvoorwaardelijk.

De Bieder heeft de intentie om over te gaan tot een bod tot uitkoop (« squeeze-out ») in overeenstemming met het recht van het Verenigd Koninkrijk (in de zin van Hoofdstuk 3 van Deel 28 van de U.K. Companies Act 2006) indien hij, dankzij aanvaardingen van het bod, niet minder dan 90 % in waarde van de aandelen heeft verworven waarop het bod betrekking heeft en niet minder dan 90 % van de stemrechten vertegenwoordigd door die aandelen.

Zoals toegelicht in het gezamenlijke persbericht van Congra Software sàrl en Global Graphics PLC van 13 november 2018, valt het verplicht openbaar overnamebod onder de gedeelde bevoegdheid van het U.K. Panel on Takeovers and Mergers in het Verenigd Koninkrijk en de FSMA in België, die samen dit verplicht overnamebod reguleren. De Bieder heeft aan de FSMA een ontwerp prospectus bezorgd die zal worden gepubliceerd na goedkeuring.