search_api_autocomplete
Home

Verplicht openbaar overnamebod van Yilfert Benelux BV op Rosier NV

Persbericht

KENNISGEVING BEKENDGEMAAKT DOOR DE FSMA MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN

De FSMA maakt, met toepassing van artikel 7 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (het “Overnamebesluit”), de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig artikel 5 van het Overnamebesluit, op 4 januari 2023 heeft ontvangen met betrekking tot het voornemen van Yilfert Benelux BV, een vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel te Prof. W.H. Keesomlaan 5, 11B3DJ Amstelveen, Nederland, en ingeschreven in het Nederlands Handelsregister onder nummer 87586754 (de “Bieder”), om een verplicht openbaar overnamebod in contanten (het “Bod”) uit te brengen op alle aandelen uitgegeven door Rosier NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Route de Grandmetz (MO) 11 box A, 7911 Frasnes-Lez-Anvaing, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0401.256.237 (RPR Henegouwen, afdeling Doornik) (de “Doelvennootschap”).

Het Bod heeft betrekking op alle 57.450 aandelen in de Doelvennootschap die nog niet in het bezit zijn van de Bieder. De biedprijs bedraagt EUR 20 per aandeel.

Het Bod is onvoorwaardelijk.

De Bieder zal, na het verstrijken van de aanvaardingsperiode van het verplicht bod, het bod heropenen als uitkoopbod in de zin van artikel 43 van het Overnamebesluit en artikel 7:82, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.