search_api_autocomplete
Home

Verslag over het aanvullend pensioen voor zelfstandige bedrijfsleiders

Persbericht

De FSMA publiceert de eerste editie van het tweejaarlijks verslag over het aanvullend pensioen voor zelfstandige bedrijfsleiders.

De wet van 15 mei 2014 op het Aanvullend Pensioen voor Bedrijfsleiders (WAPBL) creëert een wettelijk kader voor de aanvullende pensioenen van zelfstandige bedrijfsleiders. Om de twee jaar brengt de FSMA verslag uit over dit onderwerp. De voornaamste vaststellingen van de eerste editie van dit verslag over de jaren 2014 en 2015 zijn de volgende:

  • Op 1 januari 2016 waren er 265.869 pensioentoezeggingen aan bedrijfsleiders. 78 procent van de pensioentoezeggingen aan bedrijfsleiders werd beheerd via een tak 21-product.
  • Op 1 januari 2016 waren er 204.285 bedrijfsleiders aangesloten bij een pensioentoezegging onder het WAPBL-regime. 77 procent van de bedrijfsleiders was mannelijk, 23 procent vrouwelijk.
  • In totaal waren er op 1 januari 2016 177.643 inrichters die één of meerdere pensioentoezeggingen onder het WAPBL-regime hadden toegekend.
  • In 2015 werd voor 1,45 miljard euro aan bijdragen betaald in het kader van pensioentoezeggingen aan een bedrijfsleider.
  • Op 1 januari 2016 was er onder het WAPBL-regime voor 15 miljard euro aan reserves opgebouwd, zijnde 10 procent meer dan op 31 december 2014. De gemiddelde reserve bedroeg 73.440 euro; de mediaanreserve bedroeg 30.869 euro.
  • In 2015 werd aan 5.538 bedrijfsleiders een aanvullend pensioen uitgekeerd voor 570 miljoen euro in het totaal: Gemiddeld ontving een bedrijfsleider ongeveer 103.000 euro als pensioenkapitaal.

Het tweejaarlijks verslag over het aanvullend pensioen voor zelfstandige bedrijfsleiders is beschikbaar op de FSMA-website