search_api_autocomplete
Home

Voorwaardelijk openbaar overnamebod van Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V. op Nyrstar NV

Persbericht
KENNISGEVING BEKENDGEMAAKT DOOR DE FSMA MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten maakt, met toepassing van artikel 7 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig de artikelen 5 juncto 46 en 47 van voornoemd besluit, op 15 september 2014 heeft ontvangen met betrekking tot het voornemen van de besloten vennootschap naar Nederlands recht Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V., met maatschappelijke zetel te Hoofdstraat 1, 6024 AA Budel?Dorplein, Nederland, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 17087444 (de "Bieder"), om een voorwaardelijk openbaar overnamebod in geld uit te brengen voor een totale hoofdsom van maximaal € 320.000.000,00 op (i) alle € 220.000.000,00 (in totale hoofdsom) uitstaande 5,5 procent vastrentende obligaties die door Nyrstar NV (de “Vennootschap”) uitgegeven zijn op 9 april 2010 en vervallen op 9 april 2015 (ISIN BE6000680668) (de "2015 Obligaties"), en (ii) voor een totale hoofdsom van € 100.000.000,00 (de "2016 Obligaties Maximale Hoofdsom"), uitstaande 5,375 procent vastrentende obligaties die uitgegeven zijn door de Vennootschap op 11 mei 2011 en vervallen op 11 mei 2016 (ISIN BE6220236143) (de "2016 Obligaties", en samen met de 2015 Obligaties, de “Bestaande Obligaties”) (het "Bod").

De biedprijs (de “Biedprijs”) bedraagt € 1.022,50 voor elke 2015 Obligatie van € 1.000 en € 1.027,50 voor elke 2016 Obligatie van € 1.000. Daarnaast zal de Bieder op de betaaldatum van het Bod (de “Betaaldatum”) alle interesten betalen die op de Bestaande Obligaties die ingebracht werden in het Bod, verlopen zullen zijn tussen de laatste interestbetaaldatum, zijnde 9 april 2014 voor de 2015 Obligaties en 11 mei 2014 voor de 2016 Obligaties, en de Betaaldatum, d.i., € 27,12 voor elke 2015 Obligatie van € 1.000 en € 21,79 voor elke 2016 Obligatie van € 1.000 (onder voorbehoud van toepasselijke roerende voorheffing), indien de Betaaldatum, zoals verwacht, 6 oktober 2014 is (de “Verlopen Interest”).

Alle 2015 Obligaties die geldig in het Bod zullen worden ingebracht, zullen door de Bieder aanvaard worden. Een bedrag ten belope van maximaal de 2016 Obligaties Maximale Hoofdsom aan uitstaande 2016 Obligaties die in het Bod worden ingediend, zal worden aangekocht. Indien er meer 2016 Obligaties worden ingebracht in het Bod dan door de Bieder zullen worden gekocht rekening houdend met de 2016 Obligaties Maximale Hoofdsom, zal het globale bedrag in hoofdsom van de 2016 Obligaties die zullen worden aanvaard, evenredig worden gereduceerd pro rata met het aantal 2016 Obligaties dat elke houder zal hebben ingebracht in het Bod.

De voltooiing van het Bod geschiedt onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van het aanbod met voorkeurrecht dat door de Vennootschap werd gelanceerd op 11 september 2014 en dat verwacht wordt te worden voltooid op 30 september 2014.

De aanvaardingsperiode van het Bod zal beginnen op 16 september 2014 en eindigen op 29 september 2014 om 16:00 uur CEST. Onder voorbehoud van de vervulling van de opschortende voorwaarde, zal de betaling van de Biedprijs en Verlopen Interest voor de Bestaande Obligaties naar verwachting plaatsvinden op of rond 6 oktober 2014.