search_api_autocomplete
Home

Voorzitter van de FSMA herkozen tot voorzitter van het ESMA-comité over financiële innovatie

Persbericht

Jean-Paul Servais, voorzitter van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), is herkozen om de ESMA-werkzaamheden inzake financiële innovatie te leiden. Deze werkzaamheden betreffen onder meer verschillende soorten complexe of vernieuwende financiële instrumenten en verschillende vormen van financiële vernieuwingen binnen de financiële sector.

ESMA is de Europese toezichtsautoriteit voor effecten en markten, waarvan de Belgische toezichthouder FSMA lid is. ESMA adviseert de Europese commissie over financiële regelgeving en draagt bij tot de invoering van coherente toezichtspraktijken door de nationale toezichthouders met het oog op een consistente beleggersbescherming in de EU.

Binnen ESMA is er een comité, waarin specifiek is voorzien in de Europese verordening tot oprichting van ESMA, dat zich bezighoudt met financiële innovatie. De voorzitter van de FSMA werd verkozen tot voorzitter van dat Financial Innovation Standing Committee (FISC), waarvan hij de werkzaamheden op 1 oktober 2015 is beginnen te leiden. Zopas is hij herkozen tot voorzitter van het FISC voor een periode van twee jaar, die op 1 oktober 2017 is ingegaan. ESMA publiceerde hierover eveneens een persbericht.

Het FISC adviseert binnen ESMA over het opstellen van richtsnoeren en aanbevelingen, productinterventie en het regelgevend optreden om te voorkomen dat ongepaste financiële innovaties een nadeel zouden berokkenen aan de consumenten of de financiële stabiliteit in het gedrang zouden brengen. Het comité volgt en analyseert ook de tendensen inzake financiële vernieuwingen en brengt daarover verslag uit.

Onderwerpen die binnen het FISC worden behandeld, zijn onder meer complexe of vernieuwende financiële instrumenten, zoals de Initial Coin Offerings (ICO’s), de Distributed Ledger Technology (DLT) en de FinTechs (inclusief de RegTechs). Op basis van de FISC-werkzaamheden publiceerde ESMA recent een verslag over de voordelen en uitdagingen van de toepassing van de DLT op de financiële markten alsook een advies over het toepassingsgebied van de interventiebevoegdheden waarin de MiFIR-verordening voorziet.