search_api_autocomplete
Home

Vrijwillig overnamebod van Auriga Finance S.A. en STAK Packaging Investments op VPK Packaging Group NV

Persbericht

KENNISGEVING OPENBAAR GEMAAKT DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten maakt, met toepassing van artikel 7, lid 1 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig artikel 5 van voornoemd besluit, op 24 september 2012 heeft ontvangen met betrekking tot het voornemen van (i) Auriga Finance S.A., een naamloze vennootschap (société anonyme) naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 2a, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg en ingeschreven in het handelsregister onder nummer B 54 972, en (ii) STAK Packaging Investments, een stichting administratiekantoor naar Nederlands recht, gevestigd te 4941 SC Raamsdonksveer, Snoekweg 1, Nederland met KvK nummer 18054771 om een vrijwillig voorwaardelijk openbaar overnamebod in geld uit te brengen tot aankoop van aandelen uitgegeven door VPK Packaging Group NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Oude Baan 120, 9200 Dendermonde, RPR 0400.313.852 (Dendermonde).

Het vrijwillig voorwaardelijk openbaar overnamebod heeft betrekking op alle 754.100 aandelen VPK Packaging Group NV die nog niet in het bezit zijn van Auriga Finance S.A., STAK Packaging Investments en VPK Packaging Group NV. Per zulk aandeel VPK Packaging Group wordt 33,00 EUR in geld geboden.

Dit vrijwillig voorwaardelijk openbaar overnamebod is onderworpen aan de opschortende voorwaarde dat de bieders (Auriga Finance S.A. en STAK Packaging Investments) en de met hen verbonden personen (VPK Packaging Group NV) na de afsluiting van het overnamebod tenminste 95% van de aandelen VPK Packaging Group NV in bezit hebben.

Deze opschortende voorwaarde is bepaald in het uitsluitende voordeel van de bieders die daarvan, geheel of gedeeltelijk, afstand kunnen doen.

De bieders hebben de intentie om over te gaan tot een uitkoopbod in de zin van artikel 42 e.v. van voornoemd koninklijk besluit en artikel 513 van het Wetboek van vennootschappen voor zover aan de vereiste voorwaarden voldaan is.