search_api_autocomplete

WDP - Sicafi

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EM MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 34, § 2, LID 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument WDP - Sicafi , BE0003763779 , wordt hernomen op Euronext Brussel op 05/12/2013 om 09:00.