search_api_autocomplete
Home

Werkgroep FSB onderzocht risico’s en uitdagingen van private pensioenstelsels

Persbericht

Een werkgroep van de Regional Consultative Group for Europe van de Financial Stability Board (FSB) publiceerde de resultaten van een onderzoek over de werking, de risico’s en de uitdagingen van private pensioenstelsels.

De Working Group on Private Pension Schemes Resilience voerde het onderzoek. Deze tijdelijke werkgroep van Europese pensioentoezichthouders en centrale bankiers binnen de Regional Consultative Group for Europe van de FSB onderzocht de impact van de private pensioensector in Europa op de financiële stabiliteit.

Alle vormen van aanvullende pensioenen (tweede pensioenpijler) en individuele pensioenen (derde pensioenpijler), die beheerd worden door verzekeraars, pensioenfondsen, banken en andere instellingen, werden uitgebreid onderzocht. De FSMA speelde een actieve rol in het onderzoek en de opstelling van het onderzoeksrapport.

Het rapport van de FSB brengt de omvang en de diversiteit van de Europese private pensioensector in kaart, zowel voor aanvullende als individuele pensioenen en bevat een overzicht van de Europese regelgeving die een impact kan hebben op de pensioensector.

Het verslag erkent de rol van pensioeninstellingen als langetermijnbeleggers en de potentiële rol die zij kunnen spelen als stabiliserende kracht bij volatiele financiële markten, wat een gunstig effect heeft op de economie en de financiële stabiliteit.

Het onderzoek bevestigt de vaststelling dat de aanhoudende lage rente en de hogere levensverwachting de voornaamste risico's zijn voor alle betrokken partijen, ongeacht het type van pensioenplan.

Het verslag wijst op de aanzienlijke verschillen binnen Europa tussen private pensioenstelsels en de context waarin ze opereren. Daardoor verschilt ook de mate waarin de risico’s verdeeld zijn onder de verschillende stakeholders. Maar, los van het regelgevend kader en van het type pensioenstelsel, zijn stakeholders in een pensioenstelsel nooit immuun voor wat met andere stakeholders gebeurt. Het verslag stelt dan ook dat, telkens dit nodig is, er aanpassingen moeten gebeuren aan de pensioenstelsels om hun duurzaamheid te verzekeren.

In het verslag wordt ervoor gepleit om bij de promotie van pensioenproducten op te nemen dat ze een potentieel stabiliserende rol kunnen spelen voor de financiële markten. Het behoud van een multipijler-pensioenstelsel, waarbij private pensioenplannen de publieke stelsels aanvullen, draagt bij tot een risicospreiding en kan ook aan te raden zijn om de stabiliserende rol van pensioenstelsels te bevorderen.

Het verslag kan geraadpleegd worden op de website van de FSB.