search_api_autocomplete
Home

Wikifin.be al meer dan 200.000 maal bezocht

Persbericht

Op 31 januari 2013 lanceerde de FSMA haar programma rond financiële vorming onder het eigen merk Wikifin.be. Eén maand nà de lancering is www.wikifin.be al meer dan 200.000 maal bezocht.

Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA: "Bijdragen tot de financiële vorming van de consumenten is één van de opdrachten die de Belgische wetgever aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten heeft toevertrouwd. Eén van de kerndoelstellingen van de FSMA is er effectief voor te zorgen dat de consumenten over betrouwbare informatie en eenvoudige instrumenten beschikken die hen in staat stellen financiële keuzes te maken. Daarom heeft de FSMA een eigen merk en een website over financiële vorming Wikifin.be ontwikkeld. Dat Wikifin.be sinds de lancering op 31 januari 2013, zonder enige publiciteitscampagne, al meer dan 200.000 keer bezocht is geweest door 150.000 bezoekers, toont aan hoe groot de belangstelling van de burgers voor financiële onderwerpen is".

Meer dan 5.500 bezoekers schreven zich ondertussen in op de Wikifin-nieuwsbrief. Naar aanleiding van Batibouw ontvingen ze de eerste editie van de nieuwsbrief met handige tips over hypothecaire leningen en beleggen in stenen.

Méér dan 100.000 bezoekers gebruikten ook de spaarsimulator om de opbrengst van hun spaargeld bij verschillende financiële instellingen te vergelijken. De simulator voor spaarrekeningen werd eind januari gelanceerd in aanwezigheid van onder meer minister van Economie en Consumenten, Johan Vande Lanotte. De simulator moet bijdragen tot een grotere transparantie over spaarrekeningen. Het is één van de instrumenten die al beschikbaar zijn op de portaalsite Wikifin.be.

De portaalsite richt zich tot alle burgers en biedt hun neutrale, betrouwbare en praktische informatie over geldgerelateerde thema's zoals sparen, beleggen, lenen, een verzekering afsluiten, ...  De portaalsite wordt continu verder uitgebouwd en zal weldra met een nieuwe opzet komen die is opgebouwd rond belangrijke levensmomenten zoals studies, huwelijk, pensioen, enz. Daarnaast zal een reclamecampagne worden gevoerd om het merk Wikifin.be meer naamsbekendheid te geven.

De FSMA wil ook de onderwijsnetwerken sensibiliseren en pedagogisch materiaal ter beschikking stellen van leerlingen en lesgevers, en dit in samenwerking met de bevoegde politieke autoriteiten.

U kan de nieuwe portaalsite over financiële vorming ontdekken via www.wikifin.be of Wikifin volgen op Twitter: @wikifin_NL.