search_api_autocomplete

KBC IFIMA S.A.

Datum
21/09/2018
Categorie
ProspectusEMSEUPassport
Sector
EMS
Authority
CSSF (LUX)
Verrichting
Openbare aanbieding zonder toelating op gereglementeerde markt
Beleggingsinstrumenten
Inschrijvingsrechten
Document
Basisprospectus
Filter
EMS
Goedgekeurd door
Buitenlandse toezichthouder
LEI
213800PN8BSF31FXFM06
Company
Company Company Type
KBC IFIMA S.A.
Emittent