search_api_autocomplete
Home

Beëindiging van een arbeidsovereenkomst en latere nieuwe arbeidsovereenkomst - aansluiting

FSMA_Standpunt

Bij een ondernemingspensioenstelsel dat geen multi-inrichterspensioenstelsel is, leidt de beëindiging van de arbeidsovereenkomst tot de uittreding uit het pensioenstelsel in de zin van artikel 3, § 1, 11° van de WAP.

Als een werknemer ingevolge de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst uittreedt uit het pensioenstelsel en naderhand opnieuw in dienst treedt bij de inrichter, wordt hij op dat ogenblik opnieuw aangesloten onder de op dat ogenblik geldende aansluitingsvoorwaarden. Als het pensioenstelsel intussen is gewijzigd, geldt voor deze werknemer het gewijzigde pensioenstelsel.